در مقاله ” اضطراب چیست” بررسی کردیم که دقیقا مفهوم اضطراب چیه و ریشه اصلی اون کجاست.اضطراب واکنشی احساسی نسب به وقایعی است که غالبا در آن کنترل نداریم. چگونه اضطراب خود را کنترل کنیم؟ همه ما روزهای پر اضطراب رو در زندگیمون تجربه کردیم…